A A A
SmodBIP

Wystąpienia pokontrolne

Sprostowanie z dnia 22.10.2019 r. do protokołu kontroli ZUS z dnia 14.10.2019 r. - pobierz

Protokół kontroli ZUS z dnia 14.10.2019 r. - pobierz

Wystapienie pokonntrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Pracy WSSE w Poznaniu z dnia 23.09.2019 r. - pobierz

Raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez WSSE w Poznaniu z dnia 17.12.2018 r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez WSSE w Poznaniu w PSSE w Wągrowcu w dniach 26.-28.09.2017r. - pobierz

Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu w dniu 11.05.2016r. - pobierz

Kontrola problemowa Oddział Higieny Komunalnej PSSE w Wągrowcu 16.04.2015 r. - pobierz

Kontrola problemowa Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Wągrowcu 16.04.2015 r. - pobierz

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Inspektora ds. OC i Spraw Obronnych WSSE w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu w dniu 13.10.2014r. - pobierz

Kontrola ZUS w dniach 9-16.09.2014 r.- pobierz

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu  30.05.2014 r. - pobierz

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Epidemiologii WSSE w Poznaniu w PSSE w Wągrowcu 06.03.2014 r. - pobierzOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 25.10.2019
Podpisał: Aleksandra Kusz
Dokument z dnia: 15.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 784